Đóng lại
Ngày ban hành:
12/08/2022
Ngày hiệu lực:
12/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 2/3/2015 của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
02/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
Sơ đồ bệnh viện
THÔNG BÁO - VĂN BẢN