Đóng lại
Quy chế Bệnh Viện

Quy chế Bệnh Viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quy chế làm việc của Bệnh viện

Quy chế làm việc của Bệnh viện

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BVKVNH ngày 29/10/2013 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa ...
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
sơ đồ bệnh viện
THÔNG BÁO - VĂN BẢN