Đóng lại
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi  1. Địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi 2. Điện thoại: 060.3881758 - Fax: 060.3881758 3. ...
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
sơ đồ bệnh viện
THÔNG BÁO - VĂN BẢN