Ks Nguyễn Thị Thanh Kiều

1. Ngày thành lập: 2011;

2. Quá trình hình thành và phát triển.

- Thực phẩm an toàn là nền tảng của sự sống. Một chế độ ăn cân đối, hợp lý là cần thiết để giúp con người sống khỏe hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và sống khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ.

Vì thế, việc tổ chức và hoạt động của khoa dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị cho bệnh nhân. Không thể trị tốt nếu không tổ chức việc nuôi dưỡng hợp lý cho người bệnh. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách toàn diện, tăng cường liệu pháp điều trị bằng dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả chữa bệnh cho cho các khoa điều trị.

Với chức năng nhiệm vụ được giao: Khoa chế biến, tiết chế dinh dưỡng và cấp phát thức ăn bệnh lý cho người bệnh.

 3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ.

- Từ 2011- 2016 (Phó phụ trách khoa Ys Lê Quỳnh Trang, HS trưởng Nguyễn Thị Diệu Huyền).

- Từ 2017 - đến nay (Phó phụ trách khoa CN Nguyễn Thị Thanh Kiều, Điều dưỡng trưởng Đinh Thị Lan Anh).

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 06 người (01 Kỹ sư, 01 Y Sĩ, 03 điều dưỡng trung học, 01 cấp dưỡng).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Tham gia hội chẩn, khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

- Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

- Tiết chế dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm trong việc chế biến và cấp phát thức ăn, góp phần nâng cao sức khỏe cho người bệnh.

6. Những thành tích đạt được.

Trong quá trình hoạt động khoa luôn cố gắng chế biến thức ăn đạt chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sắp xếp nơi chế biến thức ăn sạch sẽ, gọn gàng. Thực hiện tốt quy trình chế biến thức ăn.

 

 

TẬP THỂ KHOA DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ