Đóng lại
Ngày ban hành:
09/05/2024
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/05/2024
Ngày hiệu lực:
04/05/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy trình tiếp đón người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Ngày ban hành:
25/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy trình tiếp nhận và quản lý người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Ngày ban hành:
20/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy trình Khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Ngày ban hành:
16/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy trình Khám Sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QT Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
Sơ đồ bệnh viện
THÔNG BÁO - VĂN BẢN