1. Ngày thành lập: 2008;

Bs Trần Văn Được

2. Quá trình hình thành và phát triển.

 

Được thành lập 2008, với chức năng tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tổ chức khám sức khoẻ định kì, khám sức khỏe đi học, tuyển dụng, lái xe (từ B2 trở xuống); Tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân mắc bệnh nặng đe doạ tính mạng.

3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ.

- Từ 2008 - 2012 (Trưởng khoa Bs Y Thương, Phó trưởng khoa Bs Trần Văn Được, Điều dưỡng trưởng Đỗ Thị Yến).

- Từ năm 2013 - đến nay (Phó, phụ trách khoa Bs Trần Văn Được, Phó trưởng khoa Bs Chu Đình Huy, Điều dưỡng trưởng Đỗ Thị Yến).

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 24 người (03 BS CKI, 04 Bác sĩ đa khoa, 01 Cử nhân điều dưỡng, 16 điều dưỡng cao đẳng và trung học).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức tiếp nhận và điều trị tất cả các trường hợp bệnh nhân nặng, bệnh lý phức tạp cần hồi sức thuộc các chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Truyền nhiễm…đến từ các khoa lâm sàng trong Bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh...

- Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe tuyển dụng, đi học lái xe từ B2 trở xuống.

- Huấn luyện, chuyển giao các kỹ thuật chuyên ngành cấp cứu hồi sức cho các nhân viên của các cơ sở y tế, tham gia đào tạo học viên đến thực tập.

- Phối hợp với khoa cấp cứu tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tại bệnh viện trong tình huống xảy ra cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm họa.

- Trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hoặc chuyển bệnh nhân.

- Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

6. Những thành tích đạt được.

- Hàng ngày khoa Khám – HSCC tổ chức khám và điều trị ngoại trú cho khoảng 250 – 350 bệnh nhân ở các huyện phía Bắc và khu vực lân cận 02 nước Lào và Căm Pu Chia. Chất lượng chuyên môn đáp ứng, tận tụy phục vụ người bệnh được nhân dân đánh giá cao. 

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2008.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2009.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2010.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2011.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2012.

TẬP THỂ KHOA KHÁM - HSCC