Bs Trần Thị Loan

1. Ngày thành lập: 2008;

2. Quá trình hình thành và phát triển.

Được thành lập 2008, tiền thân là khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Chống nhiễm khuẩn. Đến năm 2013 khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được tách ra chỉ còn lại là khoa chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm. Xét thấy nhu cầu và sự cần thiết để phát triển năm 2016 khoa được tách và thành lập khoa Chẩn đoán hình ảnh. Với chức năng thực hiện kỹ thuật chẩn đoán bệnh lý bằng hình ảnh hỗ trợ cho chẩn đoán lâm sàng. Thực hiện hầu hết các kỹ thuật hình ảnh: Siêu âm, X-Quang, Điện tim, Nội soi....

 3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ.

- Từ 2008 - 2011 (Trưởng khoa Bs Đặng Văn Đào, KTV trưởng Phạm Thị Bích Hường).

- Từ 2012 - 2015 (Phó phụ trách khoa BS Trần Thị Loan, KTV trưởng Phạm Thị Bích Hường).

- Từ 2016 – 2017 (Phó phụ trách khoa BS Trần Thị Loan, KTV trưởng Đặng Văn Hướng).

- Từ 2018 – đến nay (Phó phụ trách khoa BS Trần Thị Loan, KTV phụ trách Lê Anh Tuấn).

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 09 người (01 BS CKI, 02 Bác sĩ ĐHCK, 07 điều dưỡng, KTV hạng IV).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh để giúp lâm sàng chẩn đoán bệnh, theo dõi bệnh và thực hiện một số thủ thuật, tham gia quá trình điều trị.

- Thực hiện chẩn đoán hình ảnh trong chương trình sàng lọc bệnh lý dị tật nhiễm sắc thể, dị tật bẩm sinh thai nhi, K vú.

- Hội chẩn và siêu âm quyết định các trường hợp khó trong chẩn đoán các trường hợp bệnh khó.

- Thực hiện công tác đào tạo cho nhân viên trong khoa và tuyến dưới.

- Cập nhật triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán hình ảnh. Tham gia nghiên cứu khoa học. Tham gia chỉ đạo tuyến.

6. Những thành tích đạt được.

- Tập thể khoa đã vinh dự được Giám đốc Sở Y tế tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” liên tiếp các năm: 2009, 2010, 2011, 2012.

 

 
 

TẬP THỂ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH