* Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện qua các thời kỳ:

- Đ/c Nguyễn Phi Khanh (Nhiệm kỳ 2009 – 2011);

- Đ/c A Hệ (Nhiệm kỳ 2012 – 2014);

- Đ/c Đinh Thị Quyên (Nhiệm kỳ 2014 – 2016).

- Đ/c Trần Ngọc Nghĩa (Nhiệm kỳ 2017 – 2019).
Đ/c: Trần Ngọc Nghĩa - 
Bí thư     

Hthe.jpg

                                                                      

    Đ/c: Đinh Thị Diễm Hương  - Phó Bí thư    

                                                           

    Đ/c: Bùi Hữu Đại  - Phó Bí Thư

Phó BT.jpeg

Được thành lập cùng với sự phát triển của Bệnh viện. Bước đầu thành lập chỉ có 31 đoàn viên, Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, sự quan tâm của Lãnh đạo Bệnh viện, Đoàn viên thanh niên Bệnh viện luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy sức trẻ và sự nhiệt huyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tổ chức đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng. Đến ngày 18/12/2014  được phát triển thành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi trực thuộc Huyện đoàn Ngọc Hồi theo Quyết định số 108-QĐ/ĐTN của BCH huyện Đoàn Ngọc Hồi.

Với đặc thù là đơn vị khám chữa bệnh, công tác tự học và học tập nâng cao trình độ đội ngũ đoàn viên luôn được chú trọng, nhiều đoàn viên đang theo học các lớp CKII, CKI, ngoại ngữ, tin học nhằm nâng cao trình độ, phục vụ tốt cho công việc chuyên môn.

Đoàn viên của Bệnh viện luôn tích cực tham gia tất cả các hoạt động xã hội tình nguyện, từ thiện; các hoạt động văn nghệ, thể thao do cơ quan và Đoàn cấp trên tổ chức; chung sức vì cộng đồng;

Công tác phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng được Đoàn Thanh niên đặc biệt quan tâm, nhiều đoàn viên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Bệnh viện đã vinh dự nhận được nhiều Giấy khen của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên./.

 

 

  

hoạt động khám bệnh miễn phí.jpg