BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

BS NGUYỄN HỮU THÂM

 

Với quan điểm “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm”, trong những năm qua, mặc dù trải qua những giai đoạn khó khăn nhất từ thành lập Chi bộ đến Đảng bộ, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ thầy thuốc qua các thời kỳ, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

I. Bí thư qua các thời kỳ.

          * Thời kỳ 2008 - 2010: Bác sĩ CKI Trần Ái – Bí thư Chi bộ.

          * Thời kỳ 2010 - 2013: Bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Thâm – Bí thư Chi bộ.

          * Thời kỳ 2014 - đến nay: Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Thâm – Bí thư Đảng ủy;

II. Đại hội qua các thời kỳ.

          * Chi bộ lâm thời 2008 – 2010.

          - Gồm có 10 đảng viên (09 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị).

1. Đ/c Trần Ái – Bí thư chi bộ.

2. Đ/c Nguyễn Hữu Thâm – Phó Bí thư Chi bộ.

3. Đ/c Nguyễn Trọng Hùng, Chi ủy viên.

          * Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ  2010 – 2015.

          - Gồm có 18 đảng viên (16 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị).

1. Đ/c Trần Ái – Bí thư chi bộ.

2. Đ/c Nguyễn Hữu Thâm – Phó Bí thư Chi bộ.

3. Đ/c Nguyễn Trọng Hùng, Chi ủy viên.

Đến tháng 4/2018 đồng chí Trần Ái chuyển công tác về tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thâm được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Đồng chí Lê Văn Chinh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

 

 

          * Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ  2015 – 2020.

          - Gồm có 41 đảng viên (37 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị).

1. Đ/c Nguyễn Hữu Thâm – Bí thư Đảng ủy.

2. Đ/c Lê Văn Chinh – Phó Bí thư Đảng ủy.

3. Đ/c Đặng Văn Đào – Đảng ủy viên.

4. Đ/c Nguyễn Trọng Hùng – Đảng ủy viên.

5. Đ/c Lê Thị Mỹ – Đảng ủy viên.

 

III. Lịch sử phát triển

Cùng với sự hình thành của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Chi bộ cũng được thành lập với số đảng viên gồm 10 đồng chí do Đồng chí Bác sỹ CKI Trần Ái làm Bí thư, đồng chí Bác sỹ CKI Nguyễn Hữu Thâm Phó Bí Thư, Đồng chí Điều dưỡng Nguyễn Trọng Hùng, Chi ủy viên.  Ngay từ khi mới hình thành, chi bộ đã thể hiện được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh tại chỗ, hỗ trợ công tác cấp cứu khi có yêu cầu. Trải qua nhiều năm phát triển và trưởng thành, số đảng viên ngày một tăng dần. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng bộ qua các thời kỳ như Bác sĩ Trần Ái, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thâm đã nỗ lực hết mình xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo qua từng thời kỳ cụ thể.

Chi bộ không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến năm 2014 được chuyển thành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, với 06 Chi bộ trực thuộc, 41 đảng viên.

 Đến nay toàn Đảng bộ có 52 đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại 8 Chi bộ trực thuộc. Nội dung sinh hoạt cũng như chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, Đảng bộ có 12 đảng viên có trình độ chuyên môn Sau đại học, 25 đảng viên có trình độ Đại học, 18 đảng viên có trình độ cao đẳng và trung cấp; Về lí luận chính trị, hiện nay có 03 đảng viên có trình độ Cao cấp lí luận chính trị, 03 đảng viên có trình độ Trung cấp lí luận chính trị).

 

DSC03839

DSC02891

 

10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi không ngừng trưởng thành cả về tổ chức năng lực và sức chiến đấu. Điều này thể ở những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Bệnh viện đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: Bệnh viện được công nhân Danh hiệu Đơn vị cơ quan văn hóa; Tỉnh ủy tặng Bằng khen Chi bộ 03 năm liền đặt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, Tỉnh Ủy tặng Bằng khen đã có thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  Chủ tịch UBND tỉnh nhiều bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Chủ tịch UBND tỉnh tăng Bằng khen 15 năm có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết thực hiện xây dựng đời sống văn hóa” Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, 01 Bằng khen Chủ tịch Hội Y Dược Việt Nam và nhiều giấy khen của các cấp...

Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, Đoàn thanh niên bệnh viện đạt vững mạnh xuất sắc…Phong trào thi đua “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã ngày càng thiết thực và có chiều sâu hơn trong mỗi việc làm, mỗi hành động của cán bộ, đảng viên. “Bệnh viện là nhà” “Lương y như từ mẫu” đã trở thành tâm nguyện
là tiêu chí phấn đấu của mỗi cán bộ viên chức. Trong bối cảnh hiện nay, khi ngành Y tế đang đứng trước nhiều thách thức như thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, yêu cầu về chất lượng chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày càng cao, tình hình kinh tế xã hội đang có nhiều tác động tới nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức…thì vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng phải thật sự rõ nét hơn bao giờ hết. Tập thể cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 05 đồng chí, luôn đoàn kết một lòng, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đã và đang lãnh đạo đơn vị bước đi vững chắc trên con đường lựa chọn: Bệnh viện Đa khoa hạng II năm 2020.

 
  

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “ Những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban hấp hành trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị  uyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, mở ra một thời kì phát triển mới của tỉnh. Nghị quyết 01-NQ/ĐU ngày 20/03/2015 của Đảng ủy Bệnh viện về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo” với mục tiêu: xây dựng văn hóa công sở nhằm đảm bảo môi trường làm việc trang nghiêm, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan. cấp ủy Đảng đã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Quyết định 2151/QĐ–BYT của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh” gắn với phong trào thi đua“ Ba xây - Ba chống - Ba biết”; Đặc biệt trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ đã sáng suốt lựa chọn những đảng viên có phẩm chất, năng lực để giao nhiệm vụ quản lý lãnh đạo, từ các phòng chức năng đến khoa chuyên môn…

Nửa thế kỷ đã đi qua, cùng với sự đổi thay của quê hương đất nước, trong hành trình cầm lái của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi tự hào vì đã góp sức mình vào sự nghiệp xây
dựng tổ chức Đảng vững mạnh cũng như sự phát triển của ngành Y tế, góp
phần xây dựng một nền y học việt nam dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng, phối hợp thuốc “Đông” và thuốc “Tây” như sinh thời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn. Dù những chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy Đảng, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi sẽ luôn xứng đáng là địa chỉ tin cậy của nhân dân“ Sáng y đức - vững chuyên môn- kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, nỗ lực xây dựng bệnh viện theo hướng hiện đại hóa xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ
hội nhập, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành Y tế
và công cuộc CNH- HĐH đất nước.