Bs CKI. Nguyễn Văn Thái

1. Ngày thành lập: 2008;

2. Quá trình hình thành và phát triển.

Được thành lập 2008, bước đầu là khoa Nội - Nhi - Nhiễm. Đến tháng từ năm 2009 được tách và thành lập đổi tên thành khoa Truyền nhiễm, với chức năng tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác khám bệnh và điều trị các bệnh nhân mắc các bệnh Truyền nhiễm. Tham gia phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học.

3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ.

- Từ 2008 - đến nay (Trưởng khoa Bs Nguyễn Văn Thái, Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Hằng).

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 08 người (01 BS CKI, 01 Bác sĩ ĐHCK, 01 Điều dưỡng hạng III, 05 điều dưỡng hạng IV).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Tiếp nhận khám và điều trị các loại bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm.

- Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống các bệnh dịch nguy hiểm.

- Chỉ đạo tuyến dưới khám và điều trị các bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm.

- Ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh các bệnh nhiệt đới.

- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học.

6. Những thành tích đạt được.

- Ngay từ ngày đầu thành lập, Khoa đã ổn định tổ chức, trật tự nội vụ và lề lối làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo từng vị trí công việc phù hợp.

- Tổ chức tốt các buổi học tập quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện, đặc biệt là quy tắc giao tiếp ứng xử, hàng tháng tổ chức tốt các buổi bình bệnh án và bình kế hoạch chăm sóc. Tham gia các buổi bình bệnh án theo kế hoạch của bệnh viện, tham gia các buổi Hội chẩn và Hội nghị trực tuyến .

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ theo chức năng được phân công, Tổ chức thu dung, phân loại và cách ly điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm, tuyên truyền và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cách phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

- Công tác phòng chống dịch: Năm 2014 nhiều dịch bệnh đã xảy ra như bệnh tay chân miệng, thủy đậu, quai bị... đặc biệt trong vụ dịch sốt xuất huyết năm 2014, Khoa đã chủ động lập kế hoạch phòng chống dịch, kết hợp với các khoa, phòng tổ chức phân luồng và bố trí khu vực cách ly, kịp thời thu dung và điều trị bệnh nhân, không để dịch lan rộng, không có bệnh nhân tử vong.

- Tập thể khoa đã vinh dự được Giám đốc Sở Y tế tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” liên tiếp các năm: 2010, 2012, 2013. Năm 2016 bệnh viện tặng vì thành tích đột xuất, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác bệnh viện năm 2016.

TẬP THỂ KHOA TRUYỀN NHIỄM