CN. Nguyễn Trọng Hùng                                                                                                                                                                      

 

1. Ngày thành lập: 26/9/2008;

 

2. Quá trình hình thành và phát triển.

Năm 2008 khi mới được thành lập có tên là phòng Tổ chức – Hành chính. Với số lượng ban đầu gồm 06 nhân viên gồm (02 Kỹ thuật viên, 01 trung cấp văn thư, 01 bảo vệ, 01 lái xe). Đến năm 2018 tách đổi tên thành phòng Hành chính quản trị.

3. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ.

Từ 2008 – 2010: Đ/c Hoàng Văn Quang. 2011- 2017: Đ/c Nguyễn Văn Chiểu. Từ 2018 – đến nay: Đ/c Nguyễn Trọng Hùng.

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 11 người (03 Cử nhân, 01 Kỹ thuật viên, 01 trung cấp tin học , 03 Lái xe, 03 bảo vệ).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa, Phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho hàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi cấp cứu, công tác theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch, duy tu bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cung ứng điện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tư chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.

- Định kỳ bao cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lí vật tư tiêu hao ở các Khoa, Phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỉ luật.

6. Những thành tích đạt được.

.- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2009.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2010.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2011.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2012.

TẬP THỂ PHÒNG HCQT

 

 
  

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh  năm 2017.