Bs A Chinh

1. Ngày thành lập: 2008;

2. Quá trình hình thành và phát triển.

Được thành lập 2008, tiền thân là khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Chống nhiễm khuẩn. Đến năm 2013 khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được tách ra chỉ còn lại là khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm. Xét thấy nhu cầu và sự cần thiết để phát triển năm 2016 khoa được tách và thành lập khoa Xét nghiệm. Với chức năng xét nghiệm hóa sinh, huyết học, vi sinh, giải phẫu bệnh, phục vụ công tác khám, điều trị bệnh, và tham gia công tác chỉ đạo tuyến - đào tạo.

 3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ.

- Từ 2008 - 2011 (Trưởng khoa Bs Đặng Văn Đào, KTV trưởng Phạm Thị Bích Hường).

- Từ 2012 - 2015 (Phó phụ trách khoa BS Trần Thị Loan, KTV trưởng Phạm Thị Bích Hường).

- Từ 2016 - đến nay (Phó phụ trách khoa BS A Chinh, KTV trưởng Phạm Thị Bích Hường).

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 09 người (01 BS ĐHCK, 08 KTV XN hạng IV).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

- Định kỳ chuẩn thức các quy trình kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chất lượng xét nghiệm.

- Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

- Có kế hoạch dự trù các thiết bị xét nghiệm, hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm.

- Lĩnh hóa chất, sinh phẩm dụng cụ và vật tư đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.

- Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế xử lý chất thải và quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến về công tác xét nghiệm cho các tuyến dưới.

- Tham gia tập huấn về xét nghiệm cho các các khoa lâm sàng nhằm nâng cao, đảm bảo chất lượng xét nghiệm.

Tham gia nghiên cứu khoa học.

6. Những thành tích đạt được.

- Tập thể khoa đã vinh dự được Giám đốc Sở Y tế tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” liên tiếp các năm: 2009, 2010, 2011, 2012.

TẬP THỂ KHOA XÉT NGHIỆM