Hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và điều lệ Hội “Vì sự phát triển của ngành, vì hội viên, vì người bệnh và cộng đồng”, với 111 hội viên sinh hoạt tại ...