Đóng lại
  • :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức cho đảng viên liên hệ, báo cáo việc HTLTTG đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ định kỳ

Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ ra 04 nhóm giải pháp; trong đó để thực hiện tốt 3 nhóm giải pháp (về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng) thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những vấn đề mấu chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ ra 04 nhóm giải pháp; trong đó để thực hiện tốt 3 nhóm giải pháp (về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng) thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những vấn đề mấu chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người
 ở chiến khu Việt Bắc - Ảnh tư liệu
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Muốn chi bộ mạnh trước hết cấp ủy, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong trong sinh hoạt chi bộ; trong đó phải đặc biệt lưu ý nâng cao chất lượng tổ chức cho đảng viên liên hệ, báo cáo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.
Từ thực tế tổ chức cho đảng viên liên hệ, báo cáo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, một số kinh nghiệm được rút ra, đó là:
 
1. Về công tác chuẩn bị
 
- Chi bộ phân công từ 01 đến 02 đảng viên chuẩn bị báo cáo liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân ( chi bộ phân công hoặc để đảng viên đăng ký từ buổi sinh hoạt chi bộ tháng trước).
 
- Đảng viên chuẩn bị dự thảo báo cáo liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân gửi chi ủy. Báo cáo liên hệ của đảng viên cần nêu cao vai trò tự giác của từng cá nhân và báo cáo rõ một số nội dung:
 
+ Việc thực hiện các nội dung của cá nhân đã đăng ký từ đầu năm về học tập và làm theo gương Bác.
 
+ Kết quả việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của bản thân đã được chỉ ra trong kiểm điểm thực hiện NQTW4( khóa XI) và những vấn đề còn hạn chế, yếu kém của bản thân đã được chi bộ chỉ ra qua những kỳ sinh hoạt chi bộ tháng trước (nếu có).
 
+ Những hạn chế, yếu kém hiện nay của bản thân và phương hướng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân trong thời gian tới.
 
- Trong cuộc họp chi ủy chuẩn bị nội dung cho sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo liên hệ của đảng viên; nếu cần thiết, chi ủy gợi ý nội dung để đảng viên bổ sung bản báo cáo.
 
2. Về tổ chức cho đảng viên liên hệ, báo cáo trước chi bộ
 
- Trong phần nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ giới thiệu đảng viên liên hệ, báo cáo việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác trước chi bộ.
 
- Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến với những nội dung mà đảng viên tự liên hệ báo cáo.
 
Kinh nghiệm cho thấy muốn triển khai thực hiện tốt nội dung này thì người chủ trì hội nghị phải tạo cho được bầu không khí dân chủ, cởi mở, thân thiện, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng; phải biết động viên, khuyến khích để“khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, tức là phải làm cho đảng viên của chi bộ không sợ, không ngại nói ra sự thật về những yếu kém khuyết điểm của mình cũng như của đồng chí, đồng nghiệp.Chỉ khi đảng viên tự giác báo cáo những hạn chế, khuyết điểm của mình trước chi bộ thì mới nhanh chóng có kế hoạch tự khắc phục sửa chữa, cũng như qua đó chi bộ mới có những biện pháp để giúp đỡ đảng viên phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Mặt khác, đảng viên là cán bộ chủ chốt của chi bộ, cơ quan phải là những tấm gương trong việc liên hệ, báo cáo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Một vấn đề cần lưu ý đó là phải xác định để mỗi đảng viên trong việc tham gia ý kiến với đồng chí đồng nghiệp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự " phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"  như lời Bác dặn; không nặng về kiểm điểm, phê bình lẫn nhau mà chỉ mang tính chất tham gia ý kiến góp ý lẫn nhaugóp ý để mỗi đảng viên nhận rõ những yếu kém, khuyết điểm của mình từ đó mỗi người tự nhắc nhủ mình phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thiện lối sống của bản thân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Bên cạnh đó, chi bộ phải kiên quyết phê phán, đấu tranh với việc tham gia ý kiến không mang tính xây dựng, gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ Đảng.
 
3. Về kết luận nội dung
 
Sau phần thảo luận, góp ý cho từng cá nhân, chủ trì hội nghị kết luận, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên đó. Nêu gương những hành động, việc làm tốt của đảng viên để các đảng viên khác trong chi bộ học tập và làm theo, đồng thời nhắc nhở những hạn chế, yếu kém để đảng viên kịp thời khắc phục. Sau hội nghị, đảng viên hoàn thiện bản báo cáo gửi chi bộ theo dõi, giúp đỡ.
 
Để đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ được liên tục thì trong mỗi quý có 01 buổi sinh hoạt chuyên đề và các tháng còn lại tổ chức cho đảng viên liên hệ, báo cáo việc làm theo gương Bác. Đối với các chi bộ có ít đảng viên có thể trong 01 năm đảng viên được 02 lần liên hệ, báo cáo.
 
Đối với các đoàn thể có thể vận dụng cách làm này để tổ chức cho đoàn viên, hội viên liên hệ, báo cáo việc học tập và làm theo gương Bác trong sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đoàn thể mình.
 
Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì ở đó tính đảng được phát huy. Do đó, cấp ủy, đảng viên phải thực sự coi trọng nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW,ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương; trong đó lưu ý nâng cao chất lượng đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên; kịp thời biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực; đồng thời có biện pháp giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm nếu có.
 


Nguồn: www.bvdkkvnhkt.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Hoạt động bệnh viện
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
Sơ đồ bệnh viện
Thông báo văn bản