Đóng lại
  • :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc thi viết Tìm hiểu “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 2013

Bài viết Cuộc thi viết Tìm hiểu “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 2013
LĐLĐ HUYỆN NGỌC HỒI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 1
KHU VỰC NGỌC HỒI Ngọc Hồi, ngày 1 tháng 3  năm 2015
Số:    /CV-CĐCS BV            
 
Cuộc thi viết Tìm hiểu “Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 2013
 
         - Căn cứ công căn số 179 UBND tỉnh Kon Tum, Công văn 2590 Sở Y tế Kon tum và Công văn 259 của Liên đoàn Lao đông Tỉnh Kom Tum về hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết Tìm hiểu hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”2013
         - Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi phát động Cuộc thi viết Tìm hiểu hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 2013  đến toàn thể Cán bộ công chức viên chức bệnh viện
          I. Yêu cầu đối với bài dự thi:
          - Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 
          - Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
          - Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
          - Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.
          II. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi:
          - Thời gian kết thúc nhận bài dự thi trước 17h  thứ 2 ngày 20/4/2015.
          - Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Văn-Thể-Mỹ (Đồng chí: Minh) CĐCS Bệnh viện
          Yêu cầu các Tổ trưởng Tổ công đoàn phối hợp Trưởng, Phụ trách các khoa phòng, Điều dưỡng trưởng các khoa, bộ phận nghiêm túc trển khai thực hiện./.
 
   Nơi nhận:
     - Liên đoàn lao động huyện(b/c);                                               TM. BAN CHẤP HÀNH
     - Đảng bộ BVĐKKV(b/c);                                                                      CHỦ TỊCH
     - Ban Giám đốc BV phối hợp chỉ đạo;
     - Các Đ/C trong BCH, Ban, tổ CĐ.                                                     Đặng Văn Đào


Tải file câu hỏi và gợi ý trả lờiNguồn: www.bvdkkvnhkt.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Hoạt động bệnh viện
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
Sơ đồ bệnh viện
Thông báo văn bản